Súhlas so spracovaním osobných údajov

Udeľujem spoločnosti BeWooden Company s.r.o., IČO: 037 71 504, so sídlom Ke Kůtám 31, Chlebovice, 739 42 Frýdek-Místek, zapísanej v obchodnom registri vedenom Krajským súdom v Ostrave pod sp. zn. C 61227 (ďalej len „BeWooden“), ktorá je správcom internetového obchodu BeWooden https://www.bewooden.sk/ („webový portál BeWooden“), súhlas so spracovaním mojich osobných údajov, ktoré som spoločnosti BeWooden dobrovoľne poskytol/a v rozsahu názov firmy, meno a priezvisko, e-mail, telefón, fakturačná adresa („Osobné údaje“) v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi upravujúcimi ochranu osobných údajov. Výslovne súhlasím s tým, aby spoločnosť BeWooden spracovávala Osobné údaje za účelom:
 
-        ponúkania zliav na produkty a služby BeWooden a ďalších výhod (spoločnosť BeWooden môže ponúkať zľavy na jej produkty a výhodné balíčky produktov),
 
-        marketingových aktivít, ktoré môžu zahŕňať použitie Osobných údajov pre zasielanie noviniek o produktoch a službách spoločnosti BeWooden.
 
Spoločnosť BeWooden spracováva Osobné údaje za vyššie uvedenými účelmi vo vyššie uvedenom rozsahu po dobu 5 rokov od ich udelenia pre každý jednotlivý účel alebo do odvolania súhlasu. Spoločnosť BeWooden je oprávnená uchovávať Osobné údaje nad rámec takto stanovenej doby spracovávania v prípade, ak tak stanovia príslušné právne predpisy.
 
Súhlas so spracovaním Osobných údajov pre všetky uvedené účely alebo len niektoré z nich je možné kedykoľvek prostredníctvom odkazového riadku „odhlásiť sa“ a zakliknutím príslušných polí odvolať a spoločnosť BeWooden bude odvolanie súhlasu so spracovaním Osobných údajov rešpektovať.
 
Potvrdzujem, že som uzrozumený/á s tým, že som oprávnený/á požadovať prístup k Osobným údajom, opravu alebo vymazanie Osobných údajov, ako i obmedzenie spracovávania Osobných údajov a že mám právo vzniesť námietku proti spracovávaniu Osobných údajov a právo na prenositeľnosť Osobných údajov. Som si vedomý/á toho, že môžem všetky vyššie uvedené práva uplatniť v písomnej forme prostredníctvom vyššie uvedených kontaktných údajov spoločnosti BeWooden alebo prostredníctvom telefónneho čísla +420 702 966 744 a e-mailu shop@bewooden.sk a že mám zároveň právo podať sťažnosť k Úradu pre ochranu osobných údajov alebo k inému príslušnému dozornému úradu v súvislosti so spracovávaním Osobných údajov.
 
Potvrdzujem, že zaškrtnutím políčka súhlasu vyjadrujem svoje slobodné, konkrétne, informované a jednoznačné povolenie k spracovávaniu mojich Osobných údajov.


Nenechajte si ujsť novinky!
Poskytnutím výše uvedených osobních údajů souhlasím s tím, že společnost BeWooden Company s.r.o. může zpracovávat mé osobní údaje pro účely zasílání informačních newsletterů obsahujících novinky a zprávy o produktech a službách společnosti BeWooden Company s.r.o. a rovněž potvrzuji, že jsem si přečetl informace týkající se zpracování osobních údajů, které jsou zpřístupněny zde a že jsem jim zcela porozuměl. Rovněž jsem si vědom toho, že svůj souhlas mohu kdykoli odvolat kliknutím na odkaz v informačním newsletteru, který je označen jako možnost "odhlásit se od odběru newsletteru.
E-SHOP
Košík
Celkom 0 € s DPH
Prejsť do košíka